Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Telefon sekretariatu : (22) 56 90 222
Dni i godziny, w których udziela się informacji o pacjentach : poniedziałek - piątek: 9:00 – 13:00, soboty, niedziele i święta: lekarz dyżurny

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
Strona
główna
Dla lekarzy
rodzinnych
Centrum
Pacjenta
Rak Jelita
Polska
O oddziale
Chirurgii Ogólnej
Szpital
Bielański
Ordynator
Prof. dr hab n. med. Marek Szczepkowski

Chirurgia jelita grubego,
Chirurgia laparoskopowa,
Chirurgia endokrynologiczna.

Opieka nad chorymi ze stomią w okresie przed-,
około- i pooperacyjnym,
Operacje przepuklin okołostomijnych,
Odtworzenia ciągłości przewodu
pokarmowego po operacji Hartmanna,
System komputerowy opieki ambulatoryjnej
nad chorymi proktologicznymi.

Prowadzenie największej w piśmiennictwie światowym
bazy danych chorych z diversion colitis,
Leczenie chirurgiczne miejscowych powikłań stomii jelitowych,
Leczeni chorób odbytnicy w technice mikrochirurgicznej (TGM).
Wydarzenia Oddział Nasi lekarze Nagrody Jak zapobiegać Godziny pracy facebook
IV Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 19-20 lutego 2015r. odbyło się w Warszawie IV Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” organizowane przez Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. Zainteresowanie uczestnictwem w Sympozjum przerosło nasze oczekiwania za co bardzo dziękujemy. W sesjach naukowych i w trakcie prezentowania, w czasie rzeczywistym, m.in. operacji naprawy przepuklin okołostomijnych w technice HyPER – Hybrid Parastomal Endoscopic Re-do, z wykorzystaniem technologii 3D, obecnych było prawie 200 uczestników. Szczególnie chcielibyśmy podziękować wszystkim Ekspertom i członkom Komitetu Naukowego, za cenne uwagi i merytoryczny wkład w dyskusje prowadzone w trakcie Sympozjum.

Podsumowując IV Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” a przede wszystkim, biorąc pod uwagę liczne pozytywne komentarze dotyczące tego wydarzenia, należy sądzić, że prezentowane przez nas techniki operacyjne oraz nowe koncepcje leczenia i postępowania w dziedzinie chirurgii kolorektalnej spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem chirurgów w Polsce.

Nasze Sympozjum weszło już na stałe do kalendarza spotkań chirurgów z całego kraju i przyczynia się do dalszej integracji naszego środowiska. Chcielibyśmy także podziękować za aktywny udział Ekspertom w dziedzinie gastroenterologii. Mamy nadzieję, że takie naukowe, interdyscyplinarne, spotkania zacieśnią współpracę między gastroenterologami i chirurgami.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wybitnym Ekspertom i wszystkim uczestnikom za udział w Sympozjum. Pamiętajcie Państwo, że jesteście zawsze miłe widziani w gościnnych progach Szpitala Bielańskiego.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do Warszawy na następne sympozjum, które planujemy na przełomie lutego i marca w 2016 roku.

Dr Dorota Gałczyńska-Zych
Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. Marek Szczepkowski
Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Przewodniczący Komitetu Naukowego


----------------------------------------------------------------------

Marek Szczepkowski X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Klubu Koloproktologii i Przyjaciele,

W dniach 11-13 września w hotelu Narvil w Serocku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie naukowe dla naszego środowiska - X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii.

W spotkaniu wzięło udział ok. 700 uczestników (lekarzy chirurgów, gastroenterologów, patomorfologów, radioterapeutów, chemioterapeutów, specjalistów diagnostyki obrazowej oraz pielęgniarek stomijnych). W Sympozjum uczestniczyli najznakomitsi Eksperci z zakresu chirurgii kolorektalnej z kraju i zagranicy. Pragnę podkreślić, że tak znakomita frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i jest dowodem na stale rosnącą rangę chirurgii kolorektalnej w naszym kraju.

W opinii bardzo wielu uczestników nasze Sympozjum było wyjątkowe. Przygotowaliśmy bardzo interesujący program naukowy. Podczas 16 sesji naukowych eksperci wygłosili ponad 90 wykładów, które dotyczyły najbardziej aktualnych problemów chirurgii kolorektalnej XXI wieku. Staraliśmy się, aby forma przekazu była dla Państwa jak najbardziej różnorodna i bogata. W programie, oprócz” klasycznych” prezentacji ustnych odbyły się m.in.: sesja video ,,Jak ja to robię?”, debata na temat choroby uchyłkowej, transmisja operacji raka odbytnicy w technice daVinci z kliniki w Chicago (transmisja w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku). Podczas naszego spotkania miała miejsce promocja pierwszej w Polsce monografii na temat stomii. Przedstawione były też prezentacje polskich konsensusów leczenia przepuklin okołostomijnych oraz w sprawie stomii protekcyjnej. Niezwykle ciekawym punktem programu były sesje dla pielęgniarek stomijnych oraz warsztaty dotyczące terapii podciśnieniowej i wiele innych.

X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii udowodniło, iż nasz Klub jest bardzo ważnym forum wymiany myśli i motorem postępu polskiej chirurgii kolorektalnej. Sympozja Klubu są okazją do podtrzymywania i nawiązywania przyjaźni. Mam nadzieję, że również to Jubileuszowe Sympozjum w pięknym otoczeniu hotelu Narvil pozostanie w Państwa sercach i życzliwej pamięci na wiele lat.

Szanowni Państwo,

Raz jeszcze dziękując za Państwa obecność w Serocku pragnę Państwa zaprosić do pracy w naszym Klubie.

Jak Państwo wiecie nowym Prezesem PKK został Prof. Zbyszek Lorenc a Prezesem Elektem Prof. Piotr Richter. Serdecznie gratuluję. Ze swej strony zobowiązuję się do dalszej pracy w Zarządzie służąc radą i pomocą. Wiele jest jeszcze do zrobienia.

Miło mi poinformować Państwa, że będziemy umieszczali na stronie zdjęcia z Sympozjum, które mam nadzieję będą miłym przypomnieniem tych wspaniałych chwil. Zaczniemy od Uroczystej Inauguracji i „Benefisu Prezesów”.

Prof. Marek Szczepkowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum
Past Prezes

X Sympozjum

Poniżej zamieściliśmy zdjęcia z X Sympozjum. Pozostałe zdjęcia znajdują się na profilu PKK na Facebooku.

Ustępujący Prezes
Polskiego Klubu Koloproktologii

ABK Grupa

Rak Jelita Polska

Historia Szpitala Bielańskiego

Oficjalne otwarcie Szpitala Bielańskiego nastąpiło 19 grudnia 1960 roku. Budowa placówki trwała długo - ponad 10 lat od chwili, gdy dr Aleksander Pacho (pierwszy po wojnie Kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia) wybrał i zatwierdził jej lokalizację. Pierwszym dyrektorem naczelnym placówki, został doc. dr med. Andrzej Trojanowski. Kubatura szpitala, który zbudowany jest w jednej bryle w kształcie litery H, wynosi ok. 160 000 m3.

Północne ramię budynku od ulicy Marymonckiej zajęły oddziały internistyczne, urologiczny, chirurgii dziecięcej, obserwacyjny i neurologiczny, pracownia rentgenodiagnostyczna, poradnia stomatologiczna i pracownia protetyczna. W łączniku mieściła się administracja, laboratorium, zakład fizykoterapii i rehabilitacji, punkt krwiodawstwa, pracownia serologiczna, blok operacyjny, sterylizacja, kuchnia i sala wykładowa.

W południowym ramieniu znajdowały się oddziały chirurgii ogólnej, urazowej, laryngologii, okulistyki, położnictwa i ginekologii oraz noworodków. Ogólna Izba Przyjęć usytuowana była na parterze w szczycie północnego skrzydła, a ginekologiczno - położnicza - w szczycie skrzydła południowego.

Od końca 1960 roku zaczęła działać Przychodnia Przyszpitalna, jako integralna część placówki. Piękny teren od strony zachodniej budynku - z sosnami, basenem, ławkami, stwarzał pacjentom i ich rodzinom możliwość korzystania ze spacerów i odpoczynku. Placówka pełniła rolę szpitala rejonowego dla 160 000 mieszkańców Bielan, Żoliborza oraz Łomianek i Izabelina, zabezpieczając fachową, pełnoprofilową pomoc medyczną. Szpital stanowił także bazę dla Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Większość oddziałów była klinikami, które łącznie z Zakładem Anatomii Patologicznej oraz Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej prowadziły działalność dydaktyczno - naukową.. Szpital wielokrotnie wizytowany był przez liczne delegacje rządowe, resortowe i grupy lekarzy z Afryki, Azji, obu Ameryk oraz Europy.

W 1982 r. przeniesiono oddział okulistyczny do Szpitala Praskiego, a na jego miejscu powstał oddział diagnostyki endokrynologicznej. Na początku lat osiemdziesiątych dobudowano do południowego ramienia 3 piętrowy budynek, pawilon H, dla Przychodni Przyszpitalnej, Zakładu Rentgenodiagnostyki, Stołecznej Przychodni Endokrynologicznej i szpitalnej administracji. W dniu 14 grudnia 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Przy wejściu głównym wmurowana została tablica pamiątkowa z popiersiem Patrona i cytatem "niech [...] lecząc ciało nie zapominają o duszy ludzkiej, która jest cząstką samego Boga".

Obecnie, Szpital Bielański liczy obecnie 712 łóżek ( w tym 35 noworodkowych). Zatrudnia ok. 1500 pracowników; w tym ok. 1300 osób personelu medycznego, z czego 81 osób to nauczyciele akademiccy. Przez 46 lat, do placówki przyjęto ponad 600 000 chorych. W okresie ostatnich 10 lat w Przychodni Przyszpitalnej leczono ponad 1,5 miliona pacjentów.

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.