Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Telefon sekretariatu : (22) 56 90 222
Dni i godziny, w których udziela się informacji o pacjentach : poniedziałek - piątek: 9:00 – 13:00, soboty, niedziele i święta: lekarz dyżurny

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
Strona
główna
Dla lekarzy
rodzinnych
Centrum
Pacjenta
Rak Jelita
Polska
O oddziale
Chirurgii Ogólnej
Szpital
Bielański
Ordynator
Prof. dr hab n. med. Marek Szczepkowski

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
przyjmuje głównie mieszkańców Bielan, Żoloborza i okolic,
a w zakresie niektórych dziedzin chirurgii
także chorych z całej Polski
(np. Pacjentów ze schorzeniami zapalnymi
i nowotworowymi jelita grubego).

Pracują tutaj najwyższej klasy specjaliści,
którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.

Oddział dysponuje możliwościami dignostycznymi
unikalnymi w skali regionu, a nawet i kraju
(m.in. manometrią anorektalną wysokiej rozdzielczości
czy USG transrektalnym z obrazowaniem 3D).
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej facebook
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej przyjmuje głównie mieszkańców Bielan, Żoloborza i okolic, a w zakresie niektórych dziedzin chirurgii także chorych z całej Polski (np. Pacjentów ze schorzeniami zapalnymi i nowotworowymi jelita grubego). Pracują tutaj najwyższej klasy specjaliści, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń. Oddział dysponuje możliwościami dignostycznymi unikalnymi w skali regionu, a nawet i kraju (m.in. manometrią anorektalną wysokiej rozdzielczości czy USG transrektalnym z obrazowaniem 3D). Poza tym chirurgia ogólna Szpitala Bielańskiego ściśle współpracuje z innymi jego jednostkami, np.w przypadku badań, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy angiogarfia- pacjentom oferowana jest więc pełna, nowoczesna diagnostyka przedoperacyjna.

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielanskiego w Warszawie oferuje chorym pełny zakres zabiegów operacyjnych w tej dziedzinie- leczenie metodami tradycyjnymi oraz małoinwazyjnymi, takimi jak: laparoskopia, mikrochirurgiczne wycięcie zmian także nowotworowych (TEM- transanal endoscopic microsurgery). Praktyką dnia codziennego jest leczenie wielospecjalistyczne, bo tylko takie- zwłaszcza w chirurgii kolorektalnej- daje zadowalające wyniki onkologiczne. Warto podkreślić,że kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej jest referencyjnym ośrodkiem lecznia chorób jelita grubego (certyfikat akredytacji Polskiego Klubu Koloproktologii).

Ustępujący Prezes
Polskiego Klubu Koloproktologii

ABK Grupa

Rak Jelita Polska

Historia Szpitala Bielańskiego

Oficjalne otwarcie Szpitala Bielańskiego nastąpiło 19 grudnia 1960 roku. Budowa placówki trwała długo - ponad 10 lat od chwili, gdy dr Aleksander Pacho (pierwszy po wojnie Kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia) wybrał i zatwierdził jej lokalizację. Pierwszym dyrektorem naczelnym placówki, został doc. dr med. Andrzej Trojanowski. Kubatura szpitala, który zbudowany jest w jednej bryle w kształcie litery H, wynosi ok. 160 000 m3.

Północne ramię budynku od ulicy Marymonckiej zajęły oddziały internistyczne, urologiczny, chirurgii dziecięcej, obserwacyjny i neurologiczny, pracownia rentgenodiagnostyczna, poradnia stomatologiczna i pracownia protetyczna. W łączniku mieściła się administracja, laboratorium, zakład fizykoterapii i rehabilitacji, punkt krwiodawstwa, pracownia serologiczna, blok operacyjny, sterylizacja, kuchnia i sala wykładowa.

W południowym ramieniu znajdowały się oddziały chirurgii ogólnej, urazowej, laryngologii, okulistyki, położnictwa i ginekologii oraz noworodków. Ogólna Izba Przyjęć usytuowana była na parterze w szczycie północnego skrzydła, a ginekologiczno - położnicza - w szczycie skrzydła południowego.

Od końca 1960 roku zaczęła działać Przychodnia Przyszpitalna, jako integralna część placówki. Piękny teren od strony zachodniej budynku - z sosnami, basenem, ławkami, stwarzał pacjentom i ich rodzinom możliwość korzystania ze spacerów i odpoczynku. Placówka pełniła rolę szpitala rejonowego dla 160 000 mieszkańców Bielan, Żoliborza oraz Łomianek i Izabelina, zabezpieczając fachową, pełnoprofilową pomoc medyczną. Szpital stanowił także bazę dla Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Większość oddziałów była klinikami, które łącznie z Zakładem Anatomii Patologicznej oraz Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej prowadziły działalność dydaktyczno - naukową.. Szpital wielokrotnie wizytowany był przez liczne delegacje rządowe, resortowe i grupy lekarzy z Afryki, Azji, obu Ameryk oraz Europy.

W 1982 r. przeniesiono oddział okulistyczny do Szpitala Praskiego, a na jego miejscu powstał oddział diagnostyki endokrynologicznej. Na początku lat osiemdziesiątych dobudowano do południowego ramienia 3 piętrowy budynek, pawilon H, dla Przychodni Przyszpitalnej, Zakładu Rentgenodiagnostyki, Stołecznej Przychodni Endokrynologicznej i szpitalnej administracji. W dniu 14 grudnia 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Przy wejściu głównym wmurowana została tablica pamiątkowa z popiersiem Patrona i cytatem "niech [...] lecząc ciało nie zapominają o duszy ludzkiej, która jest cząstką samego Boga".

Obecnie, Szpital Bielański liczy obecnie 712 łóżek ( w tym 35 noworodkowych). Zatrudnia ok. 1500 pracowników; w tym ok. 1300 osób personelu medycznego, z czego 81 osób to nauczyciele akademiccy. Przez 46 lat, do placówki przyjęto ponad 600 000 chorych. W okresie ostatnich 10 lat w Przychodni Przyszpitalnej leczono ponad 1,5 miliona pacjentów.

2011-2015 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.